Skip to content

Politik

De rigtige erhvervsvilkår

Erhvervslivet mangler solid politisk opbakning og gode bæredygtige vilkår for at blomstre. Vi skal have gennemtænkte løsninger, der sikrer det nære og lokale de bedste betingelser. For alle.

København skal være en erhvervsby

Vi elsker alle de små butikker, cafeer, apoteket, banken, tandlægen og elektrikeren lige rundt om hjørnet. Desværre er mange arbejdspladser og virksomheder blevet rykket ud af byen. 
 
Det betyder mindre nærmiljø og færre muligheder for beboere, studiemiljøer og erhvervsliv. Men vi skal have levende byer og bydele. Vi skal ikke udelukkende tænke i bolig, når vi taler om byplanlægning. Det skal være muligt at bo og arbejde indenfor en cykeltur. Erhvervslivet skal også blomstre.
 
Jeg vil styrke erhvervslivet, flytte virksomhederne tilbage i København og vores hovedstad skal være ledende for, hvad der sker i resten af Danmark.
01
blaa-blink-2400

Svindel i erhvervslivet skal opdages og straffes

Jeg bliver træt, når jeg oplever virksomheder, der svindler. F.eks. hjemmesider, som lokker penge ud af folk for aldrig at sende varer. Eller virksomhedsejere, der tænker i den næste konkurs. Eller firmaer, som ikke kan overholde markedsføringsloven. 
 
Vi har et samfund, som er baseret på tillid og moral. Det er stadig få, der svindler, men der er mange milliarder på spil, når det sker. Samtidigt med at det er vores fælles velfærd og fremtidige skattelettelser, de spiller med.
 
Jeg kæmper for at svindel undgås ved at effektivt standse de virksomheder i fremtiden. Gennem en taskforce, der rykker ud med politi, advokater og myndigheder med det samme, der er mistanke om svindel.
 

Bæredygtige virksomheder skal bakkes op af politisk mod

I år 2023 er min virksomhed grøn og certificeret. Det har jeg målrettet arbejdet på i 10 år. Den viden deler jeg gerne med alle andre. I de konkrete, brugbare løsningsmodeller, som jeg har prøvet af, kan danske virksomheder hurtigere komme i mål med grøn omstilling.
 
Ifølge forskere på DTU er vi allerede bagud når det gælder om at nå at sænke CO2 niveauet til det ønskede i 2030.  Vi skal derfor turde være politisk modige. Lave mere lovgivning på området, være på forkant og bakke op om et bæredygtigt erhvervsliv. 
growth-hand-little-1072824

De mange, der driver udviklingen

Fra den enkelte iværksætter til den mellemstore virksomhed skal vi sørge for at de mange, der driver udviklingen, får de allerbedste vilkår. 
aircraft-airship-balloons-3027216

Danmark skal være en førende iværksætter-nation

I Danmark skal niveauet af iværksættere og iværksætter netværk hæves. Unge skal møde iværksættere allerede i skolerne, det skal være nemt at investere i start-ups og bureaukratiet i det offentlige skal væk. 

Iværksætteri vokser i andre nordiske lande, og iværksættere er en vigtig brik i at skabe vækst, velfærd og arbejdspladser. De er også med til at øge konkurrencen ved at udvikle nye innovative løsninger og udfordre de øvrige virksomheder til at forny sig. 
 
Som professionel netværker har jeg bygget min virksomhed op gennem at møde nye mennesker og skabe relationer, der bygger på gensidig vækst og udvikling. Den løft og erfaring vil jeg gerne dele med det øvrige erhvervsliv. Jeg arbejder for at fremme netværk og iværksættere, så vi sammen kan sikre de bedste mulige betingelser og relationer.

Det offentlige skal benytte mindre og mellemstore leverandører

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har i dag svært ved at byde på offentlige drifts-og anlægsopgaver. Gennem de senere år er udbuddene blevet store og tit meget komplekse totaludbud. 
 
Det betyder af 2/3 af SVM’erne slet ikke har ressourcer til at byde på offentlige opgaver. For den enkelte SVM’er betyder det, at de ændrer deres forretningsområde eller helt lukker. Det fører til tab af lokale arbejdspladser, lærepladser, skatteindtægter og sammenhængskraft.
 
Jeg kæmper for, at det igen skal blive almindeligt for mindre og mellemstore virksomheder at byde på opgaver i det offentlige.
 
05
rdj-hands-together

Vi skal have flere i arbejde

Det er det private arbejdsmarked som betaler velfærden i Danmark. Når mennesker har et arbejde styrker det individuelt, vores fælles identitet, og vi opnår automatisk, at vi tager større ansvar for vores land.
 
Arbejde giver os ekstra livskvalitet, der bidrager til alle samfundsparametre, hvilket jeg mener er vigtig at hylde. Det har stor betydning for et menneskes identitet at have et arbejde og noget at “stå op” til. Vi skal skabe et arbejdende samfund, hvor børn oplever at alle i samfundet bidrager til det gode sammenhold igennem arbejdet.

Jeg vil kæmpe for, at det altid betaler sig at arbejde.

Mennesket i centrum

Vi skal lære os selv bedre at kende så vi bliver bedre til, at respektere os selv og hinanden.

Personlig udvikling skal på skoleskemaet

For at forstå dig selv som individ er det vigtigt du modtager undervisning i personlig udvikling. Du skal lære hvem du er som menneske, hvad er det du føler du er god til og har passion for. 
 
Faglighed er folkeskolens vigtigste opgave og den styrkes efter min mening, hvis de børn og unge vi underviser, ved hvad de er dygtige til og brænder for. For at finde frem til dette, kræver det en indre forståelse af sig selv. 
 
Vores samfund har brug for selvstændige, dygtige individer der forstår deres egne og vores fælles værdier. Vi skal i fremtiden kunne tage større ansvar både individuelt og som gruppe. 
07
pexels-cottonbro-4101142

Mental sundhed skal tages alvorligt

Vi er alle en del af velfærdssamfundet, som betyder, at vi skal have et godt liv/en god rejse. En af forudsætningerne for et godt liv er, et sundt sind. Et sundt sind giver et sundt legeme. 
 
Desværre oplever vi en stigning i antallet af psykisk syge børn/unge og psykiske lidelse er blevet en folkesygdom. Det er også stadig tabu. Måske fordi vi ikke kan se at det er en sygdom på lige linie med fysiske sygdomme.
Ved at sætte fokus på sindet og personlig udvikling fra skolen, starter vi en barndom, der udvikler den enkelte. Giver redskaber og værktøjer til, at skabe stærke selvstændige og ansvarlige individer.
 
Jeg arbejder for, at der kommer større fokus på forebyggelse ved at indføre ”personlig udvikling” på skoleskemaet, hurtigere indsats fra staten, bedre behandling til psykisk syge og stor fokus på hjælp til de pårørende.

Sport og idræt skal have større fokus

Ligesom jeg arbejder for fremme et sundt sind, ved jeg (også fra mig selv) at kroppen også skal have det godt. En sund krop påvirker sindet til at fungere optimalt. 
 
Alle former for idræt og bevægelse skal styrkes. Vi påvirker vores sind positivt ved bevægelse og det styrker indlæringsevnen at bevæge sig i undervisningen.
 
Som mangeårig aktiv i foreningslivet ved jeg også, hvad en idrætsforening kan gøre for fællesskabet for børn, unge og alle familier.
the-view-copenhagen-vaerloese-5-2400

Mød dit konservative netværk

Vær aktiv hos det Konservative Folkeparti. Alle medlemmer modtager medlemsbladet Politisk Horisont, nyhedsbreve og invitationer til politiske og sociale arrangementer i hele landet. Du får også adgang til et lokalt og landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og arbejder for dig og for Danmark.
Send din e-mail, så sørger jeg for at du får en direkte invitation.

Hvem er mennesket bag politikeren?