Skip to content

Cookies & Persondata

Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet eller lignende). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden, og husker samtidig indstillinger m.m. på siden

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem. Dette kan dog medføre, at siden ikke virker som forventet.

 

Persondata

ricodjernis.dk behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside. Vi værner om disse oplysninger og følger som minimum altid gældende lovgivning for at beskytte dem.

I alle tilfælde er det vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Persondatapolitikken her på hjemmesiden vil altid repræsentere vores seneste, opdaterede politik for behandling af personlige oplysninger.

 

Sådan beskytter vi person-oplysninger

ricodjernis.dk behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod for eksempel tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Det får vi typisk ved at den registrerede afgiver et skriftligt samtykke til, at vi behandler en række specifikke oplysninger om personen. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt, og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

 

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Vi videregiver aldrig personoplysninger til eksterne aktører (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

 

Sikring af tredjeparts databehandling

Vi kan i visse tilfælde benytte eksterne databehandlere. Disse behandler kun personoplysninger på vegne af os til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks. 

Som udgangspunkt overføres personoplysninger ikke til lande uden for EU og EØS. Hvis det er nødvendigt for at opfylde en retslig eller kontraktuel forpligtelse, kan det dog finde sted. I sådanne tilfælde indgår vi aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

 

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, ændret eller slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig. Ønsker du det, beder vi dig skrive til rdj@ricodjernis.dk. Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse vil vi informere dig om hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

 

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige, Rico Djernis, på ovenstående email-adresse.

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.